Serdecznie zapraszamy na czwarte w historii Walne Zebranie Socios Wisła Kraków, które odbędzie się w sobotę, 28 sierpnia o godz. 11:00 w Hali TS Wisła.

Z racji trwającej pandemii oraz obostrzeń dotyczących tego typu wydarzeń planujemy rzeczowe spotkanie, którego głównym punktem będą formalności związane z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za miniony rok. Prosimy Was o deklarację swojej obecności.

Rejestracja rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do 10:45 w holu hali. Zachęcamy, aby pojawić się jak najwcześniej – ze względu na wymogi bezpieczeństwa rejestracja odbywać będzie się wg. specjalnej procedury. Przy okazji będzie możliwość odebrania karty członkowskiej. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki.

Punktualnie o godzinie 11:00 rozpoczniemy obrady. Poniżej szczegółowy plan:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego zebrania i Protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres 2020-01-01 do 2020-12-31 oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za ww. okres przez Prezesa Zarządu.
6. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji rewizyjnej w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego za okres 2020-01-01 do 2020-12-31.
7. Głosowanie w sprawie Uchwały 01/2021 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego i finansowego oraz udzielenia Zarządowi absolutorium z działalności za okres 2020-01-01 do 2020-12-31.
8. Dyskusja na temat dalszej działalności Stowarzyszenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Walnego Zebrania.

Zachęcamy do lektury sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 przygotowanego przez nasze biuro księgowe. W czasie Walnego Zebrania będziemy głosować nad jego zatwierdzeniem.