Miło nam ogłosić, że zgodnie z decyzją Socios Wisła przedstawiciel naszego Stowarzyszenia, Oskar Niezabitowski, zostanie włączony do Rady Nadzorczej TS Wisła Kraków SA na najbliższym Walnym Zgromadzeniu spółki. 

Za kandydaturą opowiedziało się 94,63% członków Socios (1092 głosy), przeciw zagłosowało 5,37% członków Socios (62 głosy). Frekwencja wyniosła 52,57% (uprawnionych do głosowania było 2195 osób).

Przedstawiciel Socios w Radzie Nadzorczej spółki odpowiadał będzie przede wszystkim za weryfikację prawidłowości i celowości wydatkowania środków przekazanych przez nasze Stowarzyszenie. Obecność w Radzie Nadzorczej zdecydowanie zwiększa możliwości Stowarzyszenia w kwestii kontroli działań podejmowanych w spółce oraz rolę naszej organizacji, której głos będzie dużo mocniej słyszalny w klubowych gabinetach. Kwestie związane z zarządzaniem klubem pozostają niezmiennie po stronie Zarządu Spółki. 

Życzymy powodzenia Oskarowi Niezabitowskiemu w nowej roli!