Wesołego Alleluja,

pełnego wiosennej radości i owocnego w trzy punkty,

życzy Socios Wisła