Rozwój Akademii Piłkarskiej Wisły Kraków oraz szkolenie młodzieży od samego początku istnienia Socios jest dla nas priorytetem. Wiąże się bezpośrednio z nowym celem, który chcielibyśmy zrealizować.

Rozpoczynamy akcję #RemontSkillboxa!

Z obiektu korzystają podopieczni Akademii Wisły oraz szkółki TS Wisła. Na realizację celu zabezpieczyliśmy fundusze w wysokości 96 tys. zł. Remont prowadzony będzie etapami. Najbardziej pilne prace to wymiana nawierzchni, odświeżenie ścian, wymiana drzwi oraz zakup band wokół boiska. Znaleźliśmy producenta sztucznej trawy, firmę remontową oraz przygotowaliśmy kosztorys inwestycji. Środki potrzebne w pierwszym etapie szacujemy na około 120 000 zł.

Członek Socios, właściciel firmy Termy Krakowskie zadeklarował pokrycie części inwestycji. Jako zarząd Socios zdecydowaliśmy, że przeznaczymy na ten cel 50 000 zł ze środków naszego stowarzyszenia nie pochodzących ze składek członkowskich. Fundusze te zostały zebrane podczas cyklu koncertów „Gwiazdy dla Białej Gwiazdy”, w ramach którego pozyskaliśmy 95 958,33 zł. Środki te miały być przeznaczone na budowę boiska dla AP Wisły Kraków, jednak ta inwestycja, z powodów niezależnych od nas, przeciąga się w czasie. Realizacja projektu będzie zgodna z ideą koncertów - fundusze zostaną wykorzystane na inwestycję w obiekt treningowy dla młodzieży z Akademii.

Resztę potrzebnych środków, by zakończyć I etap remontu, planujemy pozyskać poprzez wpłatom darowizn, które od jakiegoś czasu zbieramy na wsparcie stowarzyszenia TS Wisła Kraków (na ten moment wpłynęło na ten cel około 6 000 zł).

Środki na wsparcie inwestycji możecie wpłacać na konto naszego stowarzyszenia:
64160010131874764210000003
Tytułem: Darowizna na rzecz TS Wisła

Zachęcamy do nagłośnienia akcji i wpłat darowizn, by jak najszybciej doprowadzić to miejsce do odpowiedniego stanu.
#RemontSkillboxa