Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za styczeń.
 

Na dzień 31.01.2023r. Stowarzyszenie liczyło 2456 członków (+120 w porównaniu do grudnia 2022), w tym 2274 członków zwyczajnych (+112) oraz 182 członków wspierających (+8). W styczniu do Socios Wisła przyjęto 156 członków, w tym 40 osób powróciło w nasze szeregi. 36 osób utraciło członkostwo.

Na dzień 31.01.2023r. stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +  183 878,78 zł
  • WYPŁYWY:  - 26 909,51 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.