Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za sierpień.

Na dzień 31.08.2022r. stowarzyszenie liczyło 2452 członków, w tym:
  • 2283 członków zwyczajnych (-3) 
  • 169 członków wspierających (+2)
Na dzień 31.08.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   +  178 949,28 zł
  • WYPŁYWY:  - 42 515,88 zł 
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.