Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za sierpień.

Na dzień 31.08.2021r. stowarzyszenie liczyło 2254 członków, w tym:
  • 2112 członków zwyczajnych (+3) 
  • 142 członków wspierających (+2)
Na dzień 31.08.2021r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   + 147 894,83 zł
  • WYPŁYWY:    - 12 740,93 zł 
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj.