Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za październik.

Na dzień 31.10.2022r. stowarzyszenie liczyło  2374 członków, w tym:
  • 2205 członków zwyczajnych (-45) 
  • 169 członków wspierających (-1)
Na dzień 31.10.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   +  150 739,82 zł
  • WYPŁYWY:  - 15 284,35 zł
Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.