Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 31.03.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2580 członków (+41 w porównaniu do lutego 2023), w tym 2375 członków zwyczajnych (+32) oraz 205 członków wspierających (+9). W marcu do Socios Wisła przyjęto 61 członków, w tym 22 osoby powróciły w nasze szeregi. 20 osób utraciło członkostwo.

Na dzień 31.03.2023r. stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   + 155 652,31 zł
  • WYPŁYWY:  - 8 802,25 zł

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.