Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 31.05.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2745 członków (-22 w porównaniu do kwietnia 2023), w tym 2533 członków zwyczajnych (-18) oraz 212 członków wspierających (-4). W maju do Socios Wisła przyjęto 27 członków, w tym 3 osoby powróciło w nasze szeregi. 49 osób utraciło członkostwo.

W okresie od 01.05.2023r. do 31.05.2023r. Stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +162 501,38 zł
  • WYPŁYWY:  -22 969,43 zł 

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.