Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za maj. 

Na dzień 31.05.2022r. stowarzyszenie liczyło 2382 członków, w tym:
  • 2229 członków zwyczajnych (+133) 
  • 153 członków wspierających (+8)
Na dzień 31.05.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   +  154 974,03 zł
  • WYPŁYWY:  - 118 197,77 zł *
* w tym darowizna 100 000 zł na rzecz TS Wisła Kraków SA oraz opłata w wysokości  6 273,00 zł  za wdrożenie aplikacji Socios (panel.socioswisla.pl). 

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.