Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 28.02.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2539 członków (+83 w porównaniu do stycznia 2023), w tym 2343 członków zwyczajnych (+69) oraz 196  członków wspierających (+14). W lutym do Socios Wisła przyjęto 116 członków, w tym 13 osób powróciło w nasze szeregi. 33 osoby utraciły członkostwo.

Na dzień 28.02.2023r. stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   + 182 541,84 zł
  • WYPŁYWY:  - 17 258,22 zł

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.