Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za luty.

Na dzień 28.02.2022r. stowarzyszenie liczyło 2277 członków, w tym:
  • 2129 członków zwyczajnych (+56) 
  • 148 członków wspierających (+5)
Na dzień 31.01.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   + 196 981,84 zł
  • WYPŁYWY:  -  133 740,37 *
* w tym darowizna 100 000 zł na rzecz TS Wisła Kraków SA. 

W lutym rozpoczeliśmy również zbiórkę dla Ukrainy. Akcja będzie kontynuowana oraz rozliczona w marcu. 

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj