Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za listopad.

Na dzień 30.11.2021r. stowarzyszenie liczyło 2193 członków, w tym:
  • 2051 członków zwyczajnych (-33) 
  • 142 członków wspierających (+0)
Na dzień 30.11.2021r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   + 187 660,03 zł 
  • WYPŁYWY:  - 118 093,97 zł *
* w tym darowizna 100 000 zł na rzecz TS Wisła Kraków SA. 

W raporcie podsumowujemy również akcję Szlachetna PACZKA.

Warto  zwrócić uwagę na kwotę 42 877,80 zł, którą uzyskaliśmy ze sprzedaży piwa stadionowego! Blisko 1/5 wartości sprzętu do rozlewu piwa została już spłacona. Równowartość tej kwoty wpłynie bezpośrednio na konto Wisły.

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe  oraz tutaj.