Zapraszamy do zapoznania się z naszym sprawozdaniem finansowym za miniony miesiąc.

Na dzień 30.04.2023 r. Stowarzyszenie liczyło 2767 członków (+187 w porównaniu do marca 2023), w tym 2551 członków zwyczajnych (+176) oraz 216 członków wspierających (+11). W kwietniu do Socios Wisła przyjęto 219 członków, w tym 36 osób powróciło w nasze szeregi. 32 osoby utraciło członkostwo.

Na dzień 30.04.2023 r. stowarzyszenie odnotowało:

  • WPŁYWY:   +175 352,35 zł
  • WYPŁYWY:  -36 131,53 zł *
* w tym przekazane darowizny na stypendium Socios (J.Iwanow) oraz Memoriał Siatkarski. 
 

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.