Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za kwiecień.

Na dzień 30.04.2022r. stowarzyszenie liczyło 2241 członków, w tym:
  • 2096 członków zwyczajnych (-23) 
  • 145 członków wspierających (-3)
Na dzień 30.04.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   +  144 078,69 zł
  • WYPŁYWY:  -  122 427,26 zł *
* w tym darowizna 100 000 zł na rzecz TS Wisła Kraków SA oraz opłata w wysokości 12 306,15 zł  za wdrożenie aplikacji Socios (panel.socioswisla.pl). 

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.