Zapraszamy do zapoznania się z raportem finansowym za czerwiec.

Na dzień 30.06.2022r. stowarzyszenie liczyło 2450 członków, w tym:
  • 2283 członków zwyczajnych (+54) 
  • 167 członków wspierających (+14)
Na dzień 30.06.2022r. stowarzyszenie odnotowało:
  • WPŁYWY:   +  148 049,59 zł
  • WYPŁYWY:  - 115 501,99 zł *
* w tym darowizna 100 000 zł na rzecz TS Wisła Kraków SA oraz 3259,62 zł - wsparcie sekcji TS Wisła.

Pełne sprawozdanie dostępne w sekcji Rozliczenia finansowe oraz tutaj.