Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wisły Kraków. Podczas posiedzenia Oskar Niezabitowski - przedstawiciel naszego stowarzyszenia został powołany do Rady Nadzorczej TS Wisła Kraków SA. 

Przedstawiciel Socios w Radzie Nadzorczej spółki odpowiadał będzie przede wszystkim za weryfikację prawidłowości i celowości wydatkowania środków przekazanych przez nasze Stowarzyszenie. Obecność w Radzie Nadzorczej zdecydowanie zwiększa możliwości naszej organizacji w kwestii kontroli działań podejmowanych w spółce oraz rolę naszej organizacji, której głos będzie dużo mocniej słyszalny w klubowych gabinetach. Kwestie związane z zarządzaniem klubem pozostają niezmiennie po stronie Zarządu Spółki. 

Życzymy powodzenia Oskarowi w nowej roli!