W minioną niedzielę odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Socios Wisła Kraków.  Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

Podczas zebrania omówiono sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z okresu 01.01.2021 - 31.12.2021. Zostały one przedstawione przez Prezesa Zarządu, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie zatwierdzili sprawozdania oraz udzielili Zarządowi absolutorium. 

Kluczowym punktem Walnego Zebrania były wybory władz Stowarzyszenia – Prezesem Socios Wisła wybrany został ponownie Piotr Leśkiewicz, a Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Tymoteusz Pietroń.  

Podsumowanie obrad znajdziecie w protokole z Walnego Zebrania, który został wysłany na Wasze skrzynki mailowe oraz zamieszczony w panelu.

W imieniu swoim i członków Komisji Rewizyjnej dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Gorąco zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w rozwój naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Socios Wisła