Kolejna niezwykle cenna pamiątka związana z historią Wisły powraca do domu. Stowarzyszenie Socios nabyło oryginalny statut TS Wisła z 1921 roku. Pierwszy statut Wisły został uchwalony w roku 1910 - ten dokument jednak nie zachował się do naszych czasów. W Archiwum Państwowym w Krakowie znajduje się jedynie pismo potwierdzające jego akceptację przez ówczesne władze, a więc CK Namiestnictwo we Lwowie. Kwestia dokonania zmian w zapisach statutowych była jednym z pierwszych punktów dyskusji władz Wisły po reaktywacji klubu po I Wojnie Światowej.

Statut z 1921 roku jest najstarszym zachowanym do naszych czasów. Dokument zakupiony przez Stowarzyszenie Socios nie jest unikatem - w tym sensie, że statut ten był reprodukowany na potrzeby członków Towarzystwa Sportowego. Dokument ten w wersji elektronicznej jest dostępny na portalu historiawisly.pl - skany udostępnił prywatny kolekcjoner. Teraz jednak na Reymonta trafia oryginalny druk. Jest to rzecz tym cenniejsza, że wiślackich dokumentów z tamtych lat zachowało się niewiele. Statut TS Wisła z 1921 roku dołącza zatem do innych historycznych pamiątek będących w posiadaniu Stowarzyszenia Socios (zdjęcia, proporce, programy meczowe).

Dodajmy też, że zakup tego artefaktu sfinansowany został ze środków administracyjnych Stowarzyszenia, a więc bez wykorzystania składek członkowskich.