Marzec w Socios Wisła zakończyliśmy powiększając liczebność o 41 osób, łącznie jest nas więc 2580. Przyjęliśmy 61 Wiślaków, z kolei członkostwo utraciło 20 osób.

Kwiecień zaczynamy z przytupem. I Ty dołącz do naszego Stowarzyszenia.