W sobotę, 28 sierpnia odbyło się Walne Zebranie Socios Wisła Kraków. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nim udział.

Kluczowym punktem zebrania było omówienie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia oraz sprawozdania finansowego z okresu 01.01.2020 - 31.12.2020. Zostały one przedstawione przez Prezesa Zarządu, a następnie pozytywnie zaopiniowane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy Walnego Zebrania jednogłośnie zatwierdzili obydwa sprawozdania oraz udzielili Zarządowi absolutorium.

Ostatnim punktem zebrania była dyskusja na temat działalności i rozwoju stowarzyszenia. Podsumowanie obrad znajdziecie w protokole z Walnego Zebrania.

W imieniu swoim i członków Komisji Rewizyjnej dziękujemy za okazane zaufanie. Jesteśmy otwarci na Wasze pomysły. Gorąco zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w rozwój stowarzyszenia.