W kwietniu 2019 r. wykonaliśmy milowy krok do budowy wielkiej Akademii Wisły Kraków. Rozpoczęliśmy bowiem projekt budowy boiska ze sztuczną murawą. Decyzją członków Socios Wisła Kraków przekazaliśmy na ten cel 350 000 zł. Do momentu spełnienia warunków pozwalających na rozpoczęcia środki pozostają zamrożone na naszym koncie.

Fot. Bartłomiej Ziółkowski | wisla.krakow.pl