Początek stycznia był dramatyczny dla wszystkich kibiców Wisły. Klub był na skraju upadku, a pieniądze były potrzebne „na wczoraj”. Akcja #50kforWK rozpoczęła się mocno spontanicznie. Zainicjował ją Jarosław Królewski. Zbiórka rozrosła się do niebotycznych rozmiarów. W pomoc Wiśle włączyły się nie tylko firmy, ale również kluby piłkarskie, które działały pod wspólnym szyldem #KlubyDlaKlubu. Przez prawie 2 miesiące zebraliśmy ponad pół miliona złotych, które zostały przeznaczone na spłatę długów wobec piłkarzy, ale również innych wierzycieli. 

Całościowa kwota zebrana w akcji #50kforWK wyniosła 610 508,48 zł w tym 182 000 zł od Synerise i Partnerów (z czego 92 tysiące zostały przekazane bezpośrednio na konto klubu). 

Fot. Adam Koprowski | wisla.krakow.pl